על המגמה

המגמה מיועדת לתלמידים מצטיינים בעלי חשיבה מופשטת ובעלי יכולות גבוהות בתחומי מדע והנדסה, המגלים נכונות לעמוד באתגרים.

בוגרי המגמה העומדים בהצלחה בבחינות הבגרות זכאים לקבלת מקדם הטבה (בונוס) בעת קבלתם למוסדות להשכלה גבוהה.

מבנה הלימודים במגמה
התלמידים מגישים 5 יח' מדעים (פיזיקה או כימיה) ומדעי הטכנולוגיה , 5 יח' מדעי המחשב ו 5 יח' תכנון ותיכון מערכות