על התמחות הביולוגיה

הלימודים במגמת הביולוגיה מאפשרים פיתוח אסטרטגיות חשיבה גבוהה. התלמידים מתנסים במעבדה ובשדה, פעילויות חקר, הם לומדים איך לעבד נתונים של מעבדות ולנתח אותן.
תחומי הלימוד:
• לימוד נושאים מהתחום העיוני והמעשי
• התנסות במעבדה ובשדה
• קריאה וניתוח של מאמרים מדעיים

החלק העיוני כולל:
גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס – מייצג את רמת האורגניזם השלם
התא, מבנה ופעילות – מייצג את הרמה התאית של האורגניזמים
אקולוגיה – מייצג את רמת הארגון של המערכת האקולוגית