מידע על תכנית הלימודים בכימיה

תכנית הלימודים בכימיה מיועדת לתלמידים הבוחרים ללמוד את המקצוע בהיקף של חמש יחידות לימוד. תכנית זו בנויה באופן מודולרי בשני חלקים: ליבה והרחבה.

מדע הכימיה הוא מדע ניסויי, כלומר מקצוע מדעי, אשר תלמידי בית ספר, נדרשים לערוך בו ניסויים בפועל. הכימיה היא גם צומת מדעים. מדע הכימיה נשען מצד אחד על מדע הפיזיקה ומצד שני הוא אבן היסוד למדעים רבים אחרים כגון: ביולוגיה מולקולרית, ביוכימיה, ביוטכנולוגיה, רפואה, תעשיית התרופות, הנדסת חומרים וכיו"ב.

5 יח' כימיה מחולקות ל- 70% היבחנות חיצונית ול- 30% היבחנות פנימית. הליבה ובסיס הידע של המקצוע נכלל במסגרת ה- 70% בעוד שהתכנים שבהם הכימיה משמשת כצומת בין המדעים נכללים במסגרת ה- 30% לשם הרחבה והעמקה. לתלמידים שלמדו 5 יחידות בכימיה, זה מקנה בונוס לסכם הקבלה לאוניברסיטה